- Vegvesenet og Statnett må samarbeida i Hardanger

Vegdirektør Olav Søfteland diskuterer gjerne med både Statnett og NVE korleis ny kraft og nye vegar kan kombinerast i Hardanger.