Nyresyke barn risikerer livslange plager

De fleste av de nyresyke e.coli-barna vil kunne leve normale liv, men noen få kan trenge oppfølging livet ut.