Teflonpanner kan være helsefarlige

Teflon inneholder et kreftframkallende stoff som kan bli frigjort ved høye temperaturer.