Internettbruken øker

Internett-tilgang blir mer og mer vanlig hos folk flest.