- Takket nei til NOKAS-ranet

Kjell Alrich Schumann følte seg overvåket i tiden før NOKAS-ranet, og takket nei til å bli en del av David Toskas ranslag.