Bondevik varslet sin avgang

Statsminister Kjell Magne Bondevik varslet fredag Stortinget om at regjeringen går av. Kongen får beskjed klokken 13.