Får ikke adoptere

I Norge er det ikke lov å gi lesbiske par assistert befruktning. I utgangspunktet kan homofile heller ikke adoptere.