Over 1.000 svar i statskirkehøringen

Flere enn 1.000 svar på hva som bør bli statskirkens framtid, fant veien til Kirkedepartementet før høringsfristen utløp fredag.