Prøver viser pollen i lufta

Prøvene viste tirsdag spor av pollen da Det norske meteorologiske institutt (DNMI) startet registreringen omtrent to måneder før skjema.