Tilbyr Krekar en halv million for å reise hjem

Bildekkprodusenten Tommy Sharif (30) er villig til å betale 500.000 kroner for å bli kvitt det han kaller «en pest og en plage for norske muslimer».