Dødsulykke hos Hydro på Karmøy

En mann har omkommet i en arbeidsulykke hos Hydro på Karmøy.