DSB-sjefen varsler kutt i den sivile beredskapen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) må kutte 30 årsverk etter innsparinger. Også Sivilforsvaret vil merke innstramningene.