• EN AV TI: 10,7 prosent av alle barn i Norge vokste opp i en familie med vedvarende lavinntekt i 2017. FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Barnefattigdommen fortsetter å øke

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001, ifølge nye tall fra Bufdir.