Men hun aksepterer at politiet får bære våpen frem til 19. desember med dagens trusselbilde.

Vil beholde dagens ordning

— Dilemmaet er at vi, i motsetning til regjeringen, ikke kjenner detaljene i trusselvurderingen. Derfor er det vanskelig for oss å overprøve beslutningen. Men alle skal vite at vi følger med, og vil gripe inn om bevæpningen av politiet står i fare for å gli over i alminnelig bevæpning, sier hun til VG.

Tajik, som leder Stortingets justiskomité, sier Ap ønsker å bevare dagens ordning med fremskutt lagring av våpen i bilene.

— Men vi er åpen for å flytte beslutningen bort fra politimester eller vakthavende jurist - og over til operasjonsleder. Det betyr at den ansvarlige som til en hver tid er på jobb kan ta den viktige og alvorlige beslutningen, sier Tajik.

- Bør evalueres

— Det vil varig endre politiets sivile preg. Det kan dessuten ikke forsvares at regjeringen vil innføre alminnelig, generell bevæpning med så lite fakta for hånden. Ordningen med fremskutt lagring av våpen og ammunisjon i politiets biler bør for eksempel evalueres når den har fått virke en stund.

Det svarer Tajik når hun blir spurt hvorfor hun er generell motstander av bevæpning.