— Nødsentraler med brann, helse og politi under samme tak er billigst og best for beredskapen. 63 sentraler kan reduseres til åtte, og fire milliarder spares, heter det i en ny rapport.

— Det er rett og slett ikke mange nok kriser til alle nødsentralene vi har i dag, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Aftenposten.

Flere offentlige utredninger er nå i sluttfasen på arbeidet med å finne ut hvordan Norges 63 forskjellige nødsentraler for brannvesenet, politiet og helsevesenet kan organiseres på en bedre og billigere måte i fremtiden.

En samfunnsøkonomisk analyse, som Aftenposten har fått innsyn i, konkluderer med at få og samlokaliserte nødsentraler vil være billigst og best for beredskapen. Rapporten er utarbeidet av eksterne eksperter i selskapet Analyse og Strategi på oppdrag fra DSB, og har sett på organiseringen av alle landets 63 nødsentraler for brann, helse og politi.

Den samfunnsøkonomiske analysen er basert på intervjuer med en rekke ansatte i nødetatene, og har sammenlignet dagens struktur opp mot 18, 12 eller 8 nødsentraler.

I et brev til Justisdepartementet har DSB også anbefalt at staten overtar ansvaret for brannvesenets nødsentraler. I dag er brannberedskapen et kommunalt ansvar.