Selv om forskerne bak undersøkelsen «Likestilling hjemme» fant ut at 65 prosent av norske par deler likt på jobben om å oppdra og vise omsorg for barna i familien, er holdningen til husarbeid annerledes.

Bare 25 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de delte husarbeidet likt mellom seg. og hele seks av ti mener at kvinnen gjør mer enn mannen. I alt 11 prosent av de spurte svarer at kvinnen gjør nesten alt husarbeidet, skriver forskerne Thomas Hansen og Britt Slagsvold i rapporten som er publisert av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Likestillingen i årtier har vært tema i politikken og et eget departement våker over utviklingen. Rapporten, hvor totalt 15.000 mennesker har svart på hele eller ulike deler, om husarbeid har vært underlagsdokument til rapporten som det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget la fram tirsdag.