Det utgjør 6,4 prosent av alle løfter registrert i vår database.

Da finansminister Siv Jensen la frem regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjette fredag, inneholdt den flere tiltak regjeringspartiene hadde satt på prioriteringslisten før de kom til makten.

Her er Ernameteret

Å fjerne arveavgiften var et av de største løftene som Solberg-regjeringen nå foreslår. Men de øker også lærlingtilskuddet, de styrker BSU-ordningen, og de hever innslagspunktet for toppskatten.

Brutte løfter

Tre løfter er satt på utsatt-listen av oss, blant annet den kommunale medfinansieringsordningen for sykehusene. Høyre ville fjerne den, men ifølge tilleggsproposisjonen blir ordningen videreført i 2014. Hvilke løfter som ikke er påbegynt eller skal vurderes å være utsatt, blir en diskusjon fra løfte til løfte. Så lenge regjeringen ikke har sagt noe om et spesifikt løfte, har det status «ikke påbegynt».

Seks løfter er satt på brutt-listen, blant annet tiggeforbudet som det ikke ble noe av, løftet om å la foreldre dele foreldrepermisjonen fritt (det blir ti uker på hver) og oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Vi trenger din hjelp

Ernameteret er i konstant beta-modus. Sagt på norsk: Stadig under utvikling. Det vil derfor stadig komme endringer i status for politiske løfter etter hvert som regjeringen Solberg får jobbet ut politikken sin.

Det er også et vell av løfter på gå gjennom. Derfor vil vi gjerne ha hjelp fra deg. Ser du et av løftene i databasen som du mener har feil status, vil vi gjerne høre fra deg du kan bruke dette skjemaet.