• KRISEMØTE HOS STATSMINISTEREN: Regjeringens kriseråd møttes om kvelden 22. juli i statsministerboligen i Parkveien. Regjeringsråd Nina Frisak (fra v.), forsvarsminister Grete Faremo, statsminister Jens Stoltenberg, assisterende regjeringsråd Arne Spildo, politisk rådgiver for statsministeren Sindre Fossum Beyer, SMK-rådgiver Camilla Ryste, departementsråd Anne Kari Lande Hasle i Helse- og omsorgsdepartementet, statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgs-departementet, utenriksminister Jonas Gahr Støre, justisminister Knut Storberget, departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet, assisterende politidirektør Vidar Refvik og daværende PST-sjef Janne Kristiansen. FOTO: STATSMINISTERENS KONTOR

Visste ikke hvem som ledet politiet

Her sitter Politidirektoratets nestkommanderende Vidar Refvik i regjeringens kriseråd fredag 22. juli. Alle rundt bordet tror han er politidirektør.