• 22.juli kommisjonens leder, Alexandra Bech Gjørv, og leder for politiets egenevaluering, Olav Sønderland, har konkludert svært ulikt rundt mange sentrale hendelser 22.juli i sine respektive rapporter. FOTO: NTB SCANPIX

Her er de helt forskjellige konklusjonene

Politiet og 22. juli-kommisjonen konkluderer helt forskjellig i sine gjennomganger av innsatsen 22. juli 2011. Her er noen av punktene der spriket er størst.