I tillegg pålegger Støre sykehusene en plikt til å skaffe pasienter behandling eller konsultasjon på et annet sykehus, dersom sykehusene ikke makter å overholde fristen som legen har satt., skriver VG.

I så fall kan man få rett til behandling også ved private klinikker, eller om nødvendig i utlandet.

Lovforslaget som radikalt forbedrer og forenkler rettighetene til pasientene på norske sykehus, fremmes av regjeringen fredag.

— Vi vil gi raskere helsehjelp, og gir nå et klarere ansvar for sykehusene og helseregionene til å gjøre alt de kan for å skaffe folk helsehjelp innenfor avtalt tid, sier Støre til VG.

Støre sier at han på denne måten gir 500.000 flere pasienter rett til nødvendig helsehjelp fra sykehusene. Det øker ikke antallet pasienter i sykehusene men gir alle som er der samme rettslige status.

— Nå skiller loven mellom de som har rett til helsehjelp, og de som har behov for helsehjelp. Vi slår disse gruppene sammen og sier at både de som har rett og behov, skal få denne rettigheten, sier helseministeren.