Islam Net søkte i november i fjor om å få innpass som studentforening ved landets største universitet. Rektor Ole Petter Ottersen var aktivt med i beslutningen om å avslå søknaden. Islam Net klaget imidlertid avgjørelsen inn for universitetsstyret, som nå har bestemt seg for at avslaget skal opprettholdes, skriver Universitas.

Islam Net valgte å endre vedtektene i håp om å få innpass som studentforening, men universitetet mente at vedtektene fremdeles ikke oppfylte kravene, og at Islam Net likevel ikke vil være tilstrekkelig uavhengig fra sentralorganisasjonen, skriver avisa.

Incest

Et enstemmig styre fastslår i avslaget at Islam Net har drevet kjønnssegregerende praksis på sine møter, og at den kommer med diskriminerende uttalelser mot homofile. Leder i Islam Net, Fahad Qureshi har i flere anledninger forsvart Islam Nets homofilisyn ved å sammenligne homofili med incest. Det samme argumentet går igjen i klagebrevet. Universitetsstyret reagerer på dette og skriver i vedtaket :

«Denne uttalelsen i klagen understreker og forsterker grunnlaget for Universitetet i Oslo sitt avslag. Klagen viser med all tydelighet at Islam Net UiO står inne for og fremmer holdninger som med all rimelighet oppfattes som diskriminerende og krenkende»

Diskriminert

Islam Nets leder Fahad Qureshi sa da klagen ble levert i mars, at organisasjonen føler de blir diskriminert.

— Jeg synes det er veldig trist at UiO helt vilkårlig har samlet sammen masse ting helt ut av kontekst, for så å gi avslag til oss. De har tatt en beslutning uten i det hele tatt å ha snakket med oss. Hvis de hadde gjort det, tror jeg vi kunne ha oppklart en del misforståelser som kommer til syne i avslaget, sa Qureshi til studentavisa.

Ottersen avviste dette og påpekte at det skal være mangfold og høyt under taket når det gjelder ytringer, men sa at Islam Net går langt over grensen. (©NTB)