Dommen er i tråd med aktor Petter André Johansens påstand. Moren så uberørt ut da dommen ble lest opp, mens faren var tydelig preget.

Den 39 år gamle moren og den 30 år gamle faren er dømt for over en periode på over to år å ha grovt utnyttet sine tre sønner seksuelt. For den yngste startet overgrepene allerede i to årsalderen. Dommen er en av de strengeste som er avsagt i en overgrepssak i Norge. I Alvdal-saken ble moren og hennes tidligere samboer dømt til 15 års fengsel.

Barna trodd

Foreldrene til de tre guttene har i Øvre Romerike tingrett avvist alle beskyldningene og forklart barnas opplysninger i samtaler med fosterforeldre, barnevernet og i dommeravhør som fantasier og misforståelser.

Som i mange andre overgrepssaker er det ingen fysiske bevis som knytter de tiltalte til overgrepene påtalemyndigheten mener de har begått. Ord står mot ord. Retten har ikke tillagt foreldrenes forklaringer noe vekt, og barna har blitt trodd.

Tingretten mener det er hevet over enhver rimelig tvil at foreldrene har forgrepet seg seksuelt på barna.

— Handlingene har vært smertefulle for barna, og de har ikke hatt mulighet for å komme seg unna, heter det blant annet i dommen.

Retten finner det også bevist at foreldrene hadde sex med hverandre i barnas påsyn.

Den ene sønnen er i dag 17 år, mens de to minste er seks og sju år gamle.

Foreldrene ble torsdag også dømt til å betale hvert av barna 900.000 kroner, 450.000 fra hver av foreldrene. Det er 100.000 kroner mer enn i Alvdal-saken.

- Tidenes verste

Under prosedyren i Øvre Romerike tingrett omtalte statsadvokaten saken som den verste i en norsk rettssal. Han omtalte konsekvensene for de to minste barna som fullstendig ødeleggende, og at det er tvilsomt om de noen gang vil få normale liv.

— Folkelig sagt må man kunne si at disse guttene er helt ødelagt. Selv om de ikke er tatt livet av, så må vi kunne si at de er frarøvet livet, sa aktor.

Familien var såkalte flyttere. Romerikes Blad skriver at familien har flyttet 14 ganger. Ekteparet mistet omsorgsretten til barna etter at barnevernet mente det forelå omfattende omsorgssvikt. Først da barna ble plassert i fosterhjem, fortalte de om overgrepene, og saken ble politianmeldt i 2011.