Etter en lang dragkamp der flere lokallag sammen med AUF har kjempet for at det i større grad skal legges vekt på barnas beste i saker der det er spørsmål om utsendelse, kom programkomiteen søndag morgen frem til et enstemmig kompromiss som i realiteten utsetter saken.

Ap vil ha en ny gjennomgang etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UDE) har gjort rede for sin praksis med utsendelse av asylbarn som har bodd lenge i Norge.

— Vi vil gå gjennom erfaringene for å sikre at regelverket overholdes. Deretter må vi vurdere om det er nødvendig med en justering, sier Ap-nestleder Helga Pedersen.