Arbeiderpartiets stortingsgruppe ibestemte seg i ettermiddag for at det ikke er skjenketidspunktet, men overskjenking, som er problemet og som skaper fylleproblmene i norske byer i helgene, skriver Aftenposten.no.

Vil ha ny forskrift

Ap vil derfor ikke støtte et forslag om å endre alkoholloven slik at siste tidspunkt for skjenking av alkohol skal være klokken 02 i stedet for 03. Det betyr at forslaget ikke får flertall.

Forskrift mot fyll

Men partiet er enig med kritikerne i at bybildet i helgene mange steder er helt uakseptabelt på grunn av overstadig beruselse. I stedet for skjenkestopp, satser de på en forskrift.

— Vi vil innføre en nasjonal forskrift for lokal kontroll med alkoholserveringen. Den skal gjøre kontrollarbeidet enklere og mer oversiktlig, og den skal inneholde klare retningslinjer for når og hvordan kontroller skal skje. I dag gjennomføres alt for mange tidlig på kvelden blant annet av økonomiske grunner, sier Arbeiderpartiets nestleder i Stortingets helse- og sosialkomite, Thomas Breen.

- Er det ikke naivt å tro at en forskrift vil hjelpe?

— Ikke hvis den er god nok og vi sikrer oss at den blir fulgt opp.

Mange tiltak

Arbeiderpartiets vil at ansatte på skjenkestedene skal pålegges opplæring, at reaksjoner ikke bare skal ramme bevillingshaver men også stedet - dermed hjelper det ikke å gjennomføre et fiktivt eierskifte og at det skal bli mye større muligheter for å differensiere på både klokkeslett, alkoholstyrke og aldersgrense mellom skjenkestedene.

— Det betyr at man kan pålegge skjenkestedene forskjellige stengetider, selv om de ligger i samme gate, sier Breen.

— Det blir røft for lokalpolitikerne å forskjellsbehandle.

— Ja, men de vil ha en forskrift å støtte seg på, og den må være så konkret at den blir et nyttig virkemiddel for både kontrollører og politikere. Vi har sett at de har gode erfaringer med slik differensiering i Stockholm. Der virker den godt, og det er bare 15 prosent av skjenkestedene som har tillatelse til å skjenke til det siste, lovlige tidspunkt. Derfor har vi tro på at dette kan hjelpe her hjemme også, sier Breen.

Dyrere pils

Han ser klart at dette vil koste penger. Økonomien er i dag en viktig grunn til at de fleste skjenkekontrollene foregår tidlig på kvelden, og ikke når problemene blir størst.

— Forskriften vil føre til økte utgifter på flere område, blant annet når det gjelder kontroll. Disse må serveringsbransjen dekke, sier Thomas Breen.

Og dermed får forskriften enda en effekt; det vil bli dyrere å drikke.

Hvis forskningen som Arbeiderpartiet foreslår skal følge utviklingen, viser at det likevel ikke er nok med en forskrift, så har partiet et ris bak speilet:

— Da vil vi komme tilbake til spørsmålet om innskrekning i de nasjonale skjenketidene, sier Breen.

Hva synes du? Syng ut i kommentarfeltet under!