Oppgjøret har en total ramme på 4,07 prosent, det samme som i oppgjøret i staten.

— Dette er helt klart i ytterkanten av hva kommunesektoren kan bære, uten at det i for stor grad går på bekostning av de oppgavene kommuner og fylkeskommuner skal løse for innbyggerne. Nå er vi imidlertid først og fremst glad for at konflikten er over, og at innbyggerne igjen skal få de tjenestene de har krav på, sier administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, i en pressemelding.

— Vi har fått gjennomslag for vårt viktigste krav om at utdanning skal lønnes bedre, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

— Streiken har gitt et løft for fagarbeiderne i kommunene med et tillegg på inntil 18.800 kroner. Dermed blir det mer attraktivt for ufaglærte kommuneansatte å ta fagbrev. De er den viktigste rekrutteringskilden for fremtidige fagarbeidere i kommunene, sier forhandlingsleder Gunn Olander i YS Kommune.

Meklingen for partene i Oslo-oppgjøret fortsetter. (©NTB)