Det kommer fram i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Mer enn 20 prosent av dem som rammes av et akutt hjerteinfarkt for første gang, dør før de kommer til sykehus.

I fjor døde 5975 menn og 7035 kvinner av hjerte— og karsykdommer i Norge. Sykdomsgruppen er den som fører til flest dødsfall når alle aldersgrupper ses samlet.

De fleste som blir innlagt på sykehus med akutt hjerteinfarkt overlever. 28 dager etter innleggelse er 99 prosent av pasienter under 50 år fortsatt i live, mens overlevelsen er 97 prosent for aldersgruppen 50 til 70 år og 84 prosent for dem over 70.

Folkehelserapporten kommer hvert fjerde år og er en oppsummering av helsestatusen i Norge.