— Bistandsadvokatene har bedt meg om å gjøre en vurdering av totalbildet med tanke på tilregnelighet eller ikke tilregnelighet, sier Ulrik Malt til TV 2.

Bistandsadvokat Cathrine Grøndal forteller til TV 2 at de har bedt Malt om å vurdere Breiviks tilregnelighet fordi de anser det som helt nødvendig å få inn en person som kan forklare hvorfor de to sakkyndigrapportene har kommet fram til ulike konklusjoner.

— Vi har stevnet ham som vitne for vi tenker at han litt uavhengig av de rapportene kan si litt om hva som ligger i disse diagnosene. Hva ligger det i å ha bisarre vrangforestillinger på en psykotisk måte? sier Grøndahl.

Malt skal etter planen vitne i midten av juni. Malt har siden 1987 vært avdelingssjef og avdelingsoverlege ved avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved Rikshospitalets klinikk for kirurgi og nevrofag. I tillegg har han siden 1988 vært ansatt som professor i psykiatri ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo.