Justisministeren ble utfordret i Stortinget torsdag på om dagens terrorlovgivning er tilstrekkelig for å hindre at nordmenn deltar i borgerkrigen i Syria.

Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner viste til at sikkerhetsmyndighetene mener krigsdeltakelse og kamperfaring øker trusselnivået mot Norge etter at krigerne kommer hjem. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har rundt 50 nordmenn dratt til Syria, noe som er svært mange i forhold til folketallet.

Tetzschner tok til orde for at regjeringen må vurdere et utreiseforbud til Syria, og pekte på at man i Norge tidligere har hatt lovbestemmelser som ga mulighet til å legge ned forbud mot krigsdeltakelse for norske borgere i enkelte land og områder.

Anundsen sier departementet jobber med en gjennomgang av dagens lovverk og utelukker ikke nye endringer.

— I det arbeidet ligger også vurderinger av eventuelt nye lovhjemler for å hindre personer i å få krigserfaring fra land som ikke anerkjenner folkeretten, og som kan utgjøre en trussel mot Norge, svarte Anundsen.

— Å gi Politiets sikkerhetstjeneste nye lovhjemler for å forhindre slike utreiser kan være aktuelt, sa Anundsen, men understreket samtidig at det er flere dilemmaer og vanskelige avveininger i saken.