— Det har selvfølgelig vært noe trafikk, men det går veldig greit, og det har ikke blitt de køene vi trodde på forhånd, sier trafikkoperatør Trude Lindstad til NTB.

Fra veitrafikksentralen kan hun se at selv ved Minnesund flyter trafikken jevnt sørover.

— Det er noen partier hvor det er litt kø og stedvis saktegående, men ellers går det veldig fint, sier hun.

Også ellers i landet går trafikken greit første påskedag. Lindstad kommer bare på ett sted hvor påsketuristene må regne med en del venting og forsinkelser: Fergesambandet Lavik-Opedal på E39 i Sogn og Fjordane har hatt problemer med en fergelem, og det meldes om lang ventetid.

Med tanke på det fine påskeværet som er meldt mange steder, er ikke Lindstad overrasket over at det har vært mindre trafikk enn først ventet.

— Det er jo hyggelig for dem som har kjørt hjem søndag, og så kan det tenkes at det kommer litt mer trafikk mandag. Men vi tror det skal gå relativt greit da også, sier hun.