Kirkens leder: - Kjenner til flere tilfeller

Biskop Bernt Eidsvig har selv snakket med overgrepsofferet i Trondheim. Han kjenner til tre overgrepssaker i den katolske kirken i Norge.

Biskop Bernt Eidsvig, øverste leder for den katolske kirken i Norge, kjente til overgrepssaken i Trondheim før den ble offentlig kjent. Carl Martin Nordby
  • Kristjan Molstad
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Eidsvig er øverste leder for den katolske kirken i Norge. Han er biskop av Oslo og apostolisk administrator av Midt-Norge stift, og kjente til overgrepssaken i Trondheim før den ble offentlig kjent i dag.

— Den katolske kirke i Norge er rystet i sine grunnvoller. Først og aller fremst ønsker jeg imidlertid å betone min medfølelse med offeret i denne sak, og jeg håper og ber om at vedkommendes ønske om anonymitet blir respektert. Den utsattes byrde er tung nok fra før, skriver biskop Eidsvig i en pressemelding.

Snakket med offeret

Eidsvig bekrefter overfor Aftenposten.no at han selv har snakket med mannen som ble utsatt for overgrep for rundt 20 år siden.

Mannen, som i dag er i 30-årene, var altergutt da tidligere biskop Georg Müller, som da var prest i Trondheim, forgrep seg på ham. Ifølge biskop Eidsvig skal det dreie seg om tre eller fire tilfeller av overgrep, men han understreker at han ikke har tilgang til papirene fra den interne granskingen som ble ledet av erkebiskopen i Stockholm.

Eidsvig sier til Aftenposten.no at offeret selv ba om at at saken ikke skulle bli offentlig kjent. Samtalen fant sted etter at Eidsvig ble vigslet til biskop av Oslo i 2005. Da Müller ble konfrontert med anklagen, innrømmet han forholdet, og hans avskjedssøknad ble innvilget omgående.

Flere tilfeller

I tillegg til saken som omtales i dag, sier Eidsvig til Aftenposten.no at han kjenner til tre andre overgrepssaker som skal ha skjedd i den norske menigheten.

To saker er fra 50-tallet, og ofrene var en jente og en gutt. Begge de involverte prestene er nå døde, og sakene skal ha vært strafferettslig foreldet da kirken ble kjent med dem.

Den tredje saken er nyere, og ble kjent for kirken da offeret selv tok kontakt for omtrent ti år siden. Også denne saken var da foreldet. Overgriperen skal ha vært en utenlandsk prest som ikke lenger befinner seg i Norge.

Alle tre overgrepene skal ha skjedd i Oslo. I tillegg sier Eidsvig at han er kjent med løse rykter om ytterligere ett overgrep som man ikke har funnet hold i.

- Vil se på rutinene

I 2004 offentliggjorde kirken i USA i en rapport som sa at 4000 prester har misbrukt mer enn 10.000 barn. I Tyskland har det kommet anklager om rundt 300 tilfeller av seksuelt eller fysisk misbruk. Også i Irland, Østerrike, Sveits, Nederland, Italia og Danmark har lignende saker vært oppe.

For én uke siden sa Eidsvig til NRK at han ikke så noen grunn til å iverksette granskinger i Norge.

- Det er ganske tøvete å ta oppgjør med noe som ikke er. Det blir jo nærmest hysterisk, sa Eidsvig da.

Men i dag bekrefter han overfor Aftenposten.no at det er grunnlag for å se på kirkens rutiner for håndtering av slike saker. I første omgang vil den katolske kirken ta kontakt med politiet og Justisdepartementet for å se om beredskapsreglene for håndtering av beskyldninger om overgrep er gode nok.

— I disse tunge dager kan vi lite annet gjøre enn å forsøke å opptre ryddig og korrekt, arbeide iherdig for at noe lignende aldri igjen må finne sted og vende oss til Gud i bot og bønn for offeret, for stiftets prester og troende, for Kirken i Norge og for alle som lider under denne og andre overgrepssaker i verden.

— Jeg forsikrer særlig alle troende i Midt-Norge stift om min forbønn disse dager. Dette er en belastning dere på ingen måte har gjort dere fortjent til. Be også for meg, at jeg må få nåde til å være en god hyrde i en tung tid for oss alle, sier Eidsvig til norske katolikker.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Paven kan ha dekket sexovergrep

  2. Katolsk biskop tilstår overgrep