• Biskop Bernt Eidsvig, øverste leder for den katolske kirken i Norge, kjente til overgrepssaken i Trondheim før den ble offentlig kjent. Carl Martin Nordby

Kirkens leder: - Kjenner til flere tilfeller

Biskop Bernt Eidsvig har selv snakket med overgrepsofferet i Trondheim. Han kjenner til tre overgrepssaker i den katolske kirken i Norge.