Det er i kjølvannet av den britiske statsministeren David Camerons tale onsdag, der han åpner for en folkeavstemning om hvorvidt Storbritannia skal melde seg ut av EU, at også norske organisasjoner kommer på banen.

Frisvold mener at Camerons tale er en av de viktigste som er holdt om EU på 20 år, skriver Nationen.

— Han var ærlig og oppriktig og tør å peke på det som ikke fungerer. Cameron skal ha ros for å sette europapolitikk på agendaen, og det bør blant annet Jens Stoltenberg bli inspirert av, mener Frisvold.

Han synes det er positivt at Cameron ønsker å spørre folket til råds.

— Det håper jeg de som skal styre landet vårt framover merker seg, slik at vi kan få en avstemning om EØS-medlemskap i neste stortingsperiode. Det er en glimrende anledning til å få politikere og samfunnet til å engasjere seg i europapolitikk, mener han.

Europabevegelsen skal diskutere spørsmålet om folkeavstemning på neste sentralstyremøte.

Til Klassekampen sier Nei til EUs leder Heming Olaussen at Norge må sette seg ned sammen med Sveits og Storbritannia for å se om det er mulig å få til et helt nytt europeisk samarbeid og danne en ny allianse utenfor EU.

— Det finnes et åpenbart felles politisk grunnlag for en sånn allianse. Vi er alle urolige for den nasjonale selvråderetten, og vi bør bygge på det fellesskapet, sier han.