• I RETTEN: SIAN-leder Arne Tumyr. FOTO: SCANPIX

- Islam og politikerne har ansvaret for 22. juli

SIAN-leder Arne Tumyr mener skylden ikke bør plasseres hos Breivik.