• (1/4)
    Rettssal 828 ble klokken 10 åpnet for pressen. I tillegg vil 20-30 pårørende og overlevende få anledning til å se Anders Behring Breivik forklare seg i levende live.

Breivik har ankommet tinghuset

bt.no følger fengslingsmøtet fra Oslo tinghus fra klokken 11.