• KONDOLANSEPROTOKOLL: Barneombud Reidar Hjermann (t.v), kunnskapsminister Kristin Halvorsen og barne -og likestillingsminister Audun Lysbakken lanserte i dag en kondolanseprotokoll for barn og unge i Regjeringskvarteret. FOTO: SCANPIX

Oppretter kondolanseprotokoll for barn

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes en offisiell kondolanseprotokoll for barn og unge mellom 0 og 18 år.