Særlig når det gjelder utviklingen i utslipp av klimagasser fra oppvarming, strømproduksjon og flytrafikk, scorer Norge dårlig i rangeringen fra Germanwatch og Climate Action Network.

Norge får positiv omtale for sitt internasjonale arbeid for å begrense utslippene av farlige klimagasser. Blant annet er norske milliarder brukt til å begrense avskoging i tropiske land.

Men når det gjelder tiltak som gjøres på hjemmebane, kommer Norge dårlig ut.

— Dette illustrerer hovedutfordringen med norsk klimapolitikk; frykten norske politikere har for å ta tak i problemene i Norge, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender, som har bidratt til rapporten.

Høynivådelen av FNs klimaforhandlinger i Warszawa ble innledet mandag.