Kommunesektorens organisasjon (KS) og Utdanningsforbundet, dro onsdag i gang arbeidstidsforhandlingene med sikte på en løsning før jul.

— For en skole som skal legge vekt på kvalitet og kompetanseutvikling er det lite hensiktsmessig at opp mot en tredel av lærernes arbeidstid tilbringes utenfor skolen, utenfor fagmiljøet, uten kolleger og uten elever, sier KS' forhandlingsleder Per Kristian Sundnes til VG.

Han sikter til lærernes rettearbeid, forberedelser og faglig oppdatering som i stor grad foregår utenom arbeidstiden. Sundnes mener at lærerne bør få kortere arbeidsuker og heller strekke arbeidsåret.

— I dag har lærerne en arbeidsuke på mer enn 43 timer i gjennomsnitt i de 38 ukene elevene er på skolen i løpet av et år. Ikke minst med tanke på jobben de gjør, er det en for stor belastning, argumenterer Sundnes.

Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet mener dagens arbeidstidsavtale stort sett fungerer godt, og advarer så sterkt hun kan mot at lærerne blir pålagt mer bundet arbeidstid på skolene.

— Hvis KS får gjennomslag vil lærerne få enda mindre tid til å være lærere. Det vil bidra til å gjøre læreryrket mindre attraktivt. Jeg frykter derfor at våre dyktige lærere opplever at de ikke får brukt profesjonaliteten sin og dermed velger seg andre yrker, advarer Lied.