• Venner bør ikke overvåke hverandre, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun ikke aksepterer amerikansk overvåking av norske telefoner og vil fortsette dialogen med amerikanske myndigheter for å få klarhet i hva som har skjedd.

Mandag ble det kjent at USA skal ha overvåket 33 millioner norske mobilsamtaler i løpet av en periode på 30 dager fra desember 2012 til januar 2013.

– Venner bør ikke overvåke hverandre. Det er legitimt å drive med etterretning, men den bør være målrettet og mistankebasert, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

På spørsmålet om hva hun som statsminister vil gjøre for at norske borgere ikke skal bli utsatt for overvåking, svarer Solberg at regjeringen ved justisministeren og utenriksministeren har gjenopptatt den forrige regjeringens dialog med amerikanske myndigheter.

— Angrep på tryggheten

Solberg-regjeringens støttespillere i Venstre og KrF reagerer sterkt på avsløringene.

— Dette er et angrep på norske borgeres sikkerhet og trygghet som et hvilket som helst annet angrep ville være. Det er statens oppgave å beskytte borgere mot dette, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun mener statsministeren, justisministeren og utenriksministeren umiddelbart må få kartlagt hva som her skjedd.

— Vi må få vite hvem som er overvåket og hvordan og hvorfor. Dernest forventer jeg en unnskyldning fra amerikanerne. Det er ingen grunn til å overvåke alle norske borgere.

- Har du tro på at norske myndigheter får disse opplysningene?

— Nei, men vi må gå inn for å få dette til. Dette er et varsku på hvor dårlige vi egentlig er til å beskytte norske borgere, og vi må ta stilling til omd et bør innføres noen tiltak slik at det ikke blir så lett å overvåke norske borgere. Dett er helt ute av prosjoener i forhold til trusselbildet. Man kan på ingen måte forsvare å overvåke alle norske borgere.

- Uten lov og dom

Hun reagerer særlig på omfanget av overvåkingen, der det ifølge Dagbladet skal dreie seg om 33 millioner samtaler.

— Det er ganske sjokkerende. De har altså overvåket alle oss norske borgere, samme hvordan vi har oppført oss, samme hvem vi er. Dette gjøres uten lov og dom, sier Venstre-lederen.

KrF-leder Knut Arild Hareide er enig i at det må komme en tydelig reaksjon.

— Dette krever en tydelig tilbakemelding fra Norge til USA på at dette er totalt uakseptabelt, sier han til VG.

Han oppfordrer også statsminister Erna Solberg om å ta saken opp med forbundskansler Angela Merkel når de møtes onsdag, og krever en handling fra Regjeringen umiddelbart.

Stoltenberg: Ikke kjent med dette

— Venner skal ikke overvåke venner, sier tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om at USA skal ha registrert 33 millioner norske mobilsamtaler.

Stoltenberg sier til Dagbladet at han ikke er kjent med at slik aktivitet skal ha foregått i Norge.

— Det er ikke greit at allierte land driver etterretning mot hverandre. Venner skal ikke overvåke venner, sier han.

— Det som her beskrives av omfang, understreker viktigheten av at regjeringen sørger for å få klarhet i hva som har skjedd, og at det gis grundige og utfyllende svar på de spørsmål norske myndigheter har, sier den tidligere statsministeren.

- Ulovlig

Direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet er klar på at det er ulovlig å registrere telefonsamtaler for andre enn teleselskapene etter norsk lov.

— Hvis Dagbladets opplysninger om at 33 millioner mobiltelefonsamtaler i Norge ble registrert av andre enn teleselskapene, er det etter norsk lov en kriminell handling. Teleselskapene har ikke anledning til å utgi slik informasjon, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.

NetCom og Telenor avviser på det sterkeste overfor Dagbladet at den amerikanske spionorganisasjonen NSA har fått lovlig tilgang til informasjon om nordmenns telefonbruk.

Direktøren i Datatilsynet har fulgt med på avsløringene av NSAs overvåking i andre europeiske land og er derfor ikke veldig overrasket når det nå avsløres at de også har drevet overvåking mot Norge. Men han er overrasket over omfanget.

— Hvis 10 prosent av alle samtaler i Norge blir overvåket, kan vi ikke snakke om målrettet overvåking. Man skal fiske med harpun og ikke med trål. Man skal gå etter dem man mistenker, men ikke drive masseovervåking av store grupper, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til Dagbladet.

- Kan være avslørende

Thon sier det ikke er noen grenser for hva slags kommunikasjonsmønstre man kan lage ut fra telefoninformasjon.

— Hva slags telefonsamtaler du har hatt sier veldig mye om deg. Hvis du ved flere anledninger har ringt en politisk organisasjon, landsforeningen for lesbiske, støttesenteret mot incest, kan man slutte at du trenger hjelp eller støtte. Kanskje har du ringt en kriminell venn du ønsker å ha kontakt med. Slike opplysninger kan si noe om deg og ditt nettverk.