— Du skal ikke være en veldig dyktig samfunnsøkonom for å se at jevn aktivitet i oljesektoren er det som skaper best samfunnsøkonomi og best utnyttelse av ressursene, sier Lien til Klassekampen.

Holdenutvalget, som har bestått av økonomer fra NHO, LO og en rekke andre mektige aktører i norsk økonomi og arbeidsliv, leverte sin rapport om lønnsdannelse og makroøkonomiske utfordringer til regjeringen i forrige uke.

Utvalget mener norsk økonomi har godt av en oppbremsing i oljesektoren. Da vil vi unngå en bratt nedgang i oljeaktiviteten når oljen tar slutt, samtidig som norsk økonomi ikke blir like hardt rammet om oljeprisen faller. Utvalget tror etterspørselen fra petroleumsvirksomheten vil falle allerede i 2016, og mener det vil være ønskelig om noe av toppen de nærmeste årene skyves noe ut i tid.

Olje- og energiministeren er uenig.

— Vi vet at det neste år vil bli ganske store investeringer i Norge, og de påfølgende to-tre årene også. Så vet vi også at om vi skal opprettholde det jevne nivået også årene etter det, betyr det at vi er nødt til å føre en ekstra offensiv politikk, sier Frp-statsråden.

— Det er enorme mengder olje og gass på norsk sokkel. Å framstille norsk sokkel som en solnedgangsaffære er et premiss jeg ikke er villig til å kjøpe, sier han.