Da vitenskapskomiteen ga ut sin helhetsrapport om fisk i kostholdet i 2006, støttet de myndighetenes generelle anbefaling om å spise mer fisk, skriver Dagbladet.

Men samtidig kom komiteen også med en advarsel: «Å spise mer enn to måltider fet fisk i uka med dagens nivå av dioksiner og PCB over lang tid kan føre til en moderat overskridelse av tolerabelt inntak for dioksiner og dioksinlignende PCB. Dette er spesielt viktig å ta hensyn til for kvinner i fertil alder», heter det i rapporten.

Laks, makrell og sild

Både laks, makrell og sild regnes som fet fisk, med laks som den klart mest populære av fiskeslagene.

I myndighetenes offisielle kostråd er rådet snudd på hodet, skriver Dagbladet. Der heter det at den nedre grensen er på to fiskemiddager i uka hvorav minst ett måltid med fet fisk.

Dette rådet er gjentatt opp gjennom årene uten forbehold av blant annet Helsedirektoratet, Mattilsynet, forskere, oppdrettsnæringen og politikere.

— Spiser for lite

Seniorrådgiver Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet sier at risikoberegningene er gjort ut fra det verst tenkelige tilfelle.

— Det største problemet i dag er at man spiser for lite fisk. Det er en større helserisiko å skremme folk fra å spise fisk, mener hun.