Utenriksdepartementet forklarer nedleggelsen med utviklingen i regionen, både politisk og økonomisk, i tillegg til sikkerhetssituasjonen.

— Colombia er en økonomi i rask vekst og den colombianske regjeringen fører en aktiv reformpolitikk. Norge har i en årrekke engasjert seg i freds- og forsoningstiltak knyttet til den interne konflikten i Colombia og har også en betydelig humanitær innsats i landet. I tillegg har flere norske organisasjoner omfattende aktivitet i landet, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Neste år vil også ambassaden i Asmara i Eritrea bli avviklet, opplyser UD. Eritrea vil deretter bli sideakkreditert en annen stasjon i regionen. Ambassadene i Abuja i Nigeria og Nairobi i Kenya vil tilføres ekstra ressurser for å styrke arbeidet overfor henholdsvis Niger og Somalia.

Utenriksdepartementet har de senere år styrket sitt nærvær i blant annet i Brasil, India, Indonesia, Kina og Russland.

— Vi ser at maktforholdene i verden stadig endrer seg. En rekke land i sør og øst øker i betydning både i kraft av sin økonomiske styrke og internasjonale ambisjoner. For å ivareta norske interesser på en god måte er det derfor viktig at vi fortsetter å flytte utenrikstjenestens ressurser dit hvor behovene er størst, sier utenriksminister Eide.