— Det er jo ikke sånn at alle de som skulle ønske å benytte surrogati i Norge har en søster som er villig til å stille opp gratis. Det vil fortsatt være etterspørsel etter utenlandske kvinners tjenester, sier Håbrekke til Dagsavisen.

Han reagerer sterkt på et utspill fra tidligere justisminister Anne Holt (Ap), som mener frivillig ikke-kommersiell surrogati bør være lovlig i Norge.

— Hvis man skal følge Anne Holts logikk for å få surrogati i ordnede former, blir neste skritt å importere kvinner som kan leve i egne mottak og gå gravide for rike nordmenn. Da er vi over på farming og avl, sier Håbrekke.

— Holts utspill er historieløst. Bak oss har vi århundrer med kvinneundertrykking som går helt fram til nåtida. Da er det å foreslå å åpne for å leie ut kvinners livmor, grenseløst naivt, mener han.

Også innad i Ap møter Holts forslag kraftig motstand.

— På vegne av partiet kan jeg si at det er helt uaktuelt å vurdere surrogati i Norge. Det kommer til å være et forbud mot dette i lang tid framover, sier Arild Stokkan-Grande, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.