Høybråten kaller surrogati menneskehandel

Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten mener det er menneskehandel å kjøpe en surrogatmor.