Det er minst 120.000 tvillinger i Norge, og én av fem voksne tvillinger bidrar i tvillingstudier. Nå ønsker Folkehelseinstituttet (FHI) seg flere tvillinger til forskningen:

— Tvillinger er som folk flest, samtidig som de er unike ved at de opptrer i par. Derfor er tvillinger nærmest ideelle. Vi har samlet data fra tvillinger i mange år - data som utgjør en gullgruve for folkehelsespørsmål, sier lege og faglig leder av Nasjonalt tvillingregister, Ragnhild Ørstavik til NTB.

FHI bruker tvillingdata for å komme til bunns i noen av vår tids største gåter og kanskje finne løsninger på utfordringene, for eksempel fedmeepidemien og alkoholavhengighet.

Dårlige gode råd

I Norge øker alkoholforbruket og andelen overvektige. Kostnadene for samfunnet er enorme. FHI vil vite hvorfor noen er mer sårbare enn andre. Hvor arvelig er alkoholavhengighet? Hvorfor kan noen spise mye uten å legge på seg?

— I hverdagen oversvømmes vi av helseråd om kosthold, livsstil og trening. Dessverre er de ofte feilaktige, fordi de ikke tar høyde for at personer har svært ulike genetiske utgangspunkt. Er det riktig å anbefale at alle drikker dette sunne glasset vin hver dag, hvis en stor andel av oss er disponert for alkoholavhengighet, spør Ørstavik retorisk.

«Født sånn eller blitt sånn» er hovedpilaren i tvillingforskning.

— Men tvillingforskning gir så mye mer. Vi kan sammenligne personer med svært likt eller identisk utgangspunkt hva angår arv og miljø, noe som er mye bedre enn å sammenligne tilfeldig utvalgte personer. Vi må ha tilstrekkelig med sammenlignbart materiale for å få resultater vi kan stole på og trenger derfor mange, sier Ørstavik.

Like viktig

Enegget tvilling Halvor Berggrav er med i norske tvillingregister:

— Når det er i allmennhetens tjeneste er det selvsagt bra med denne forskningen. Men man kan jo spørre seg om tvillinger har ansvar for å bidra spesielt? Jeg mener ikke alle tvillinger har det. Men med de resultatene vi ser, føler jeg selv et moralsk ansvar for å bidra.

Han er ikke alene. Eneggede tvillingene er i flertall i tvillingregisteret, selv om de er i mindretall blant tvillinger. FHI håper å rekruttere like mange toeggede tvillinger:

— Alle tvillinger er like viktige, eneggede og toeggede, en uvurderlig ressurs, sier Ørstavik.

Smerteforsøk

FHI håper oppmerksomhet rundt forskningen skal vekke lysten til å delta:

— Vi har 30.000 tvillinger i registeret og veldig stor oppslutning i noen av prosjektene, noe vi er svært takknemlige for. De lar seg intervjue om private ting og noen har vært med på smerteforsøk. Men vi er avhengig av at tvillingene blir i registeret, slik at vi kan utføre den mest verdifulle forskningen, nemlig den som følger individer over lang tid. Og vi har noen grupper der vi trenger flere, sier Ørstavik.

Menn stiller sjeldnere opp enn kvinner. Deltakelsen synker også med utdannings- og lønnsnivå og sviktende helse.

Tvillingforeldreforeningen sier til NTB at FHI burde ha brukt deres 2.500 medlemmer og deres nettverk av andre tvillingfamilier mer. Foreningen sier at de også har fått klager fra forskningsdeltakere som føler at de gir mye, uten å få noe tilbake:

— Vi tar selvkritikk på dette og skal bli flinkere til å gi tilbakemeldinger og sende nyhetsbrev om resultater og funn, sier Ørstavik. (©NTB)