31 prosent av de spurte svarer syklister når de blir spurt om hvilken gruppe i trafikken de mener forårsaker flest farlige situasjoner, skriver VG.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for DNB. De er overrasket over at så mange svarer at syklister skaper farlige situasjoner.

— Mangel på gode sykkelstier kan være noe av forklaringen, men det er samtidig en kjensgjerning at konfliktnivået mellom bilister og syklister har kommet til kokepunktet, sier skadeleder Anne Stine Eger Mollestad i DNB Skadeforsikring.

Ifølge Transportøkonomisk institutt ligger syklistene midt på treet som trafikantgruppe med tanke på ulykkesrisiko målt i antall skadde og drepte per kjørte kilometer.