— Resultatene fra årets godsmekling ble et betydelig løft på kompetanse og minstelønnssatsene, sier forhandlingsleder Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Ifølge Jæger var kompetanse et hovedkrav fra YTF i meklingen.

— Her fikk vi gjennomslag for at arbeidsgiver skal dekke lønn og kurskostnader for lovpålagt etterutdanning. Kompetanse er viktig for å sørge for sikre sjåfører, og dette har nå arbeidsgiverne tatt konsekvensen av, sier hun.

Minstelønnssatsene for ansatte i distribusjon ble samtidig hevet med 4 kroner. Det gir en minstelønnssats på 156,70 kroner i timen for ufaglærte og 165,57 kroner i timen for faglærte.

Ifølge NHO Transport er oppgjøret innenfor frontfagets rammer.

— Vi er svært glade for at vi ble enige til slutt og dermed unngikk konflikt, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Enigheten ble inngått klokka 12.15 tirsdag. Da hadde forhandlingene gått på overtid gjennom hele natta og formiddagen.

Ved et brudd ville resultatet blitt streik i transportbedrifter landet rundt. Den planlagte streiken ville spesielt ha rammet tankbilflåten, noe som kunne ha ført til drivstoffmangel i Oslo, Bergen og Trondheim.