Rektor på Kvernhuset ungdomsskole bekrefter at de to rammede guttene er søskenbarn. Den 16 år gamle fetteren, som ligger alvorlig skadet på Rikshospitalet, gikk ifølge NTB på Borge ungdomsskole.

— Det blir en skoledag som er preget av hva som har skjedd. Og vi skal gjøre alt for å ivareta både elever og voksne, sier virksomhetsleder på Kvernhuset ungdomsskole, Steinar Ekeberg, til Aftenposten.

Håp og frykt

- Hvordan har reaksjonene vært i dag?

— Først med håp om at det skulle gå bra, så frykt for at det skulle ende slik det gjorde. Elevene har vært i kontakt med lærerne sine. Det er klart reaksjonene har vært mange og varierte, sier rektoren.

Også tidligere er skolen blitt rammet av et brått dødsfall. Det skjedde for noen år siden, men var ikke knyttet til drukning.

- Hva kommer skolen til å tilby nå?

— Ivaretakelse av hver enkelt elev blir det viktigste de nærmeste dagene. At de kan ha noen å snakke med og ha noen som kan hjelpe dem gjennom den vanskelige tiden vi er oppe i nå, sier han.

Skolen kommer til å stille med et kriseteam i morgen på skolen, der helsesøster vil få en sentral plass. Lærerne kommer til å ha en sentral rolle.

— Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune kommer også til å være til stede. Også vil vi vurdere om vi skal bruke annen kompetanse.

Badeulykken skjedde lørdag kveldog politiet fikk melding klokken 20.30. De to guttene forsvant under vann etter å ha hoppet fra en fjellskrent og lå minst et kvarter i vannet før dykkere fra Fredrikstad brann- og redningstjeneste fikk dem opp. De ble fraktet med to ambulansehelikoptre til Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Politiet har ennå ikke formelt avhørt vitner, årsaksforholdet er dermed ikke klarlagt.

Ordføreren: Dypt tragisk

— Dette er en dypt tragisk hendelse med verst mulig utfall, sier ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård. - Våre tanker går til de pårørende, som det nå er viktig at blir tatt hånd om på best mulig måte.

- Er sikkerheten god nok på badestedet?

— Det er et populært badested for ungdom, og det er en utfordring at det ikke er så mange andre grupper i befolkningen som bader der. Noen har stilt spørsmål om det bør innføres badeforbud ved dammen. Men det er altfor tidlig å trekke noen konklusjoner og mene noe om tiltak når vi ikke kjenner årsaken til ulykken, sier Nygård.