Barn med søsken er mindre fete

Barn med søsken har mindre risiko for å utvikle overvekt enn enebarn. Jo flere i søskenflokken, dess mindre er sjansen for overvekt.