Killengreen: Jeg ble ikke informert

Men politidirektøren understreker at alt som skjer i politiet, er hennes ansvar.

  • Aftenposten.no
  • Roald Ramsdal
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Politidirektør Ingelin Killengreen lot seg torsdag ettermiddag intervjue for første gang siden justisminister Knut Storberget i går holdt sin redegjørelse om overvåkingen i regi av USAs ambassade,

I en redegjørelse kom det frem at Politidirektoratet var med på en rekke møter i 2006 og 2007 som dreide seg om overvåking utført av den amerikanske ambassaden. I to av møtene var representanter fra Utenriksdepartementet til stede.

Les også

USA varslet i mai 2000

Likevel står Killengreen fast på at hun ikke har hatt kjennskap til den såkalte «observasjonsgruppen»som ambassaden bygget opp i Oslo, ifølge Aftenposten.

Kan du bekrefte at du ikke på noe tidspunkt, verken som politimester i Oslo eller som politidirektør, har kjent til at PST omtalte den utstrakte amerikanske overvåkingsaktiviteten som «uheldig»?

— Jeg har også skrevet egenrapport om dette, og i den rapporten fremgår det at jeg ikke har hatt noen kunnskap om irregulær virksomhet eller oppbygging av en slik enhet. Og så vil jeg samtidig understreke at det er mitt ansvar alt som skjer i politiet og Politidirektoratet uavhengig om jeg har kunnskap om beslutningen eller ikke, sier Killengreen til Aftenposten.no i ettermiddag.

Når ble du først orientert av din beredskapsseksjon om at de hadde hatt møter med PST og Oslo politidistrikt, samt UD om «observasjonsgruppen» ved ambassaden?

Les også

- PST visste om overvåkingen

— Som det fremgår av rapporten som jeg har skrevet, som er datert 11. november, så hadde jeg ikke noe kunnskap om oppbygging av en slik enhet ved USAs ambassade. Og så har vi i forbindelse med at justisministeren har forberedt denne saken til Stortinget innhentet informasjon og skrevet rapporter også her i direktoratet. Av de rapportene fremgår håndteringen av saken. Der fremgår det også at de polititjenestemennene som håndterte saken både her og i Oslo politidistrikt tok det opp med Utenriksdepartementet for å få vurdert om det her var en uakseptabel atferd. Og UD svarte tilbake at det var ikke opplysninger som tydet på at det var slik atferd, at det var uakseptabelt.

- Men du som politidirektør ble først orientert om dette i redegjørelsen som ble sendt over i forrige uke?

— Jeg fikk kunnskap om denne saken fra 2007 i forbindelse med at vi samlet inn informasjon for å forberede justisministerens redegjørelse.

Les også :

Les også

USA-overvåkning i Sverige

USA-overvåkning i Sverige

Publisert: