Redegjør om ambassadesaken

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil redegjøre for Stortinget om spørsmål rundt ambassadeovervåkingen.